Elállási nyilatkozat

NyilatkozatmintaA webáruháznak a vásárló számára az elállási joga gyakorlásához nyilatkozatmintát kell közzétenni, amelyet a vásárló adatait kitöltve visszaküldhet. 

A vásárló nem köteles a mintadokumentumot felhasználni. Más formát is választhat. A beküldött nyilatkozatból ki kell derüljenek a vásárló (a webáruház kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges) adatai, a vásárlás időpontja és a termék beazonosítható legyen.

 


 

Elállási nyilatkozat(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 

 


Címzett:1 


Alulírott kijelentem, hogy gyakorolni kívánom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:2 
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:3 

A fogyasztó neve: 
A fogyasztó címe: 
A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

Kelt: 

1 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése. 

2 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése 

3 A megfelelő jelölendő"