Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató
A webáruház üzemeltetője (továbbiakban: adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a vásárlók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A vásárlók személyes adatait harmadik fél részere csak előre egyeztetve, a vásárló kifejezett  hozzájárulásával adja át.
 
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a vásárlóknak a webáruházban kezelt személyes adatait. 

Az adatkezelő címe: 2163 Vácrátót, Kinizsi u. 38.
Az adatkezelő elérhetősége: +36-20-9815-129, cedydekor@gmail.com 

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása. 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A vásárló a vásárlással és regisztrációval kifejezetten hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatainak kezeléséhez, melyet a vásárlás befejezésekor elfogadott ÁSZF-el egyidejűleg tesz meg.

Az érintettek köre:vásárlók és a regisztrált vásárlók 

A kezelt adatok köre: a vásárlók illetve regisztrált vásárlók által a regisztráció során megadott, a megrendelés teljesítéséhez valamint hírlevél küldéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím 

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése, számlázás, hírlevél küldése. 

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 30 napon belül törlésre kerülnek, amennyiben a vásárló nem regisztrált felhasználó. 

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél 
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
- személyes adatainak helyesbítését, 
- személyes adatainak törlését vagy zárolását. 

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait. 

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti. 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. 

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat. 

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)